مقدمه: در هر گوشه و کنار این دنیا به افرادی برخورد می یا اینکه شرح ، کنیم حال زندگی و حرفه ی بزرگانی را می خوانیم که برای کشور خود و سایر کشورها منشأ خدمات بزرگی بوده اند. بااینکه خود و خانواده شان از ابتدا در شرایط اقتصادی مساعدی قرار نداشتند ولی با تلاش و کوشش بی انتها و به کارگیری خلاقیتشان توانسته اند به موفقیت های شگرفی دست پیدا کنند. در ذیل به شرح داستان حرفه ای و تخصصی یکی از این بزرگان و شیوه ای که ایشان برای کسب موفقیتشان طی نموده اند اشاره می گردد. یک هنرمند برای نقاشی، به زیباترین نقاط دنیا می یک ماهیگیر برای ماهیگیری به بهترین نقاط دنیا ، رود می رود یک تاجر برای تجارت به دنبال بهترین و پرسودترین موقعیت ها می گردد. تأثیررؤیاپردازی در کسب موفقیت: اگر در زمان حال از شرایط زندگی و شغلی خود راضی و خشنود نیستید می توانید با رؤیا و آرزوهای بزرگتان برای آینده خود تغییرات قابل توجه ایجاد کنید. از تمامی مزایایی که جوانی با خود به همراه می ، آورد رؤیاپردازی را می توان مهم ترین آن ها شمرد، مردم با رؤیایشان دیگر فقیر نیستند، هرکس به اندازه رؤیایشان ثروتمند است؛ اما نکته ای که در مورد رؤیاپردازی مهم است، این است که آرزو تنها برای کسب موفقیت کافی نیست بلکه باید همراه باکار و فعالیت باشد. آن هم فعالیتی باکیفیت. برای اینکه رؤیاهای سازنده داشته باشید نیاز به محیط آرام یا جایگاه خاصی ندارید. درواقع افکار خلاقانه و سازنده زمانی به وجود می آیند که ذهن انسان درگیر کار و فعالیت است.
برگرفته ازکتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست نویسنده :کیم وو چونگ
اقلیت خلاق: مبحث خلاقیت این گونه نیست که اکثر افراد جامعه از آن دارا بوده ودرکار و فعالیتشان از آن استفاده کنند(.(آرنولد توین بی))، مورخ اعتقاد دارد اهمیت کار اقلیت خلاق جامعه را نباید صرفاً باواسطه اعداد و ارقام نادیده گرفت زیرا همین اقلیت هستند که در پیشرفت تمدن بشری نقش مهمی ایفا می کنند و همین گروه کوچک از اجتماع باعث ایجاد انگیزه در سایر اقشار شده آن ها را به کار و فعالیت تشویق می کنند. انسان ها از قابلیت درصد توانایی 01 های فراوانی برخوردار هستند اما فقط از های خود استفاده می کنند. ولی درصد از توانایی خود استفاده کنند یک نابغه محسوب می 02اگر بتوانند از گردند. پس سعی کنید برای اینکه به یک نابغه یا قهرمان تبدیل شوید استعدادهای نهفته تان را بشناسید. اقدامک: فهرستی از رؤیاهایی که مدت هاست به آن ها فکر می کنید تهیه کنید و برحسب اولویت مرتب کنید، در اولین فرصت برای آن برنامه ریزی کرده وبِ آن عمل کنید. نکته مهم: اگر تنها یک درصد شانس موفقیت در پروژه ای وجود دارد یک تاجر باید آن یک درصد را جرقه شروع کار ببیند. مبحث مدیریت: تصمیم گیری در لحظه: مرحله هست که شامل: برنامه 6 یک مدیریت هدفمند دارای سازمان، ریزی رهبری و کنترل هست؛ که ، دهی علاوه بر این ها یک شرکت و سازمان بزرگ باید توانایی سازگاری با شرایط مختلف و قدرت تصمیم گیری هرلحظه را نیز داشته باشد. معمول مدیران همیشه تردیدهایی در تصمیم گیری شان در زمان مواجه شدن با موقعیت های جدید دارند که باید یدان اند تجارت همیشه سود کردن نیست بلکه کمتر ضرر کردن نیز بخشی از تجارت است. شرکت های بزرگ مانند گلوله های برفی در حال پایین آمدن می باشند و هرلحظه به حجم آن ها اضافه می اما مدیر موفق کسی است که بتواند در زمان رکود تا حد ممکن جلوی ضرر را بگیرد. ، شود پس لازم است برای رسیدن به این هدف اطلاعات لازم و به روز را کسب کرده تا بتوانید در لحظه تصمیم گیری کنید. شاید برای به دست آوردن اطلاعات تکمیلی نیاز باشد که نقاطی از دنیا نیز سفر کنید. شما باید از اخبار بازار در کشورهای مختلف به خوبی آگاه باشید تا بتوانید معاملات خود را با موفقیت انجام دهید. وقتی شما درگیر پروژه های کاری می شوید با موقعیت های زیاد دیگری مواجهه می شوید که به تصمیم گیری احتیاج دارد، بعضی اوقات تصمیمات کوچکی هستند که می توانند آینده یک شرکت را تغییر دهند؛ اما مهم نیست که چه موضوعی مطرح باشد، تصمیم گیری نهایی بر عهده مدیر است. 0
برگرفته ازکتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست نویسنده :کیم وو چونگ
نکته مهم :بعضی اوقات برگزاری جلسات متعدد برای تصمیم گیری تعدادی از مدیران باعث ایجاد سردرگمی می شود و نتیجه ای سازنده در پی ندارند. پس باید بتوان شرایط را حس کرد و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و همچنین تجربه شخصی اقدام به تصمیم گیری نمود. پیشنهاد: برای جلوگیری از برگزاری جلسات وقت گیر مداوم، می توانید برای بررسی در مورد موضوعات مهم و کارهای انجام شده و یا تبادل اطلاعات هفته ای یک بار جلسه ای ترتیب دهید، البته ادامه داشتن روند جلسات به موضوع موردبررسی مربوط می گردد؛ که می تواند در روز دیگری به آن پرداخته شود. مسئله ای که در روند کار اهمیت دارد اهمیت تعیین موقعیت مناسب کاری افراد است. تنها زمانی نظم و انضباط برقرار است که هر چیز سر جای خودش باشد، زمانی که چنین نباشد به هم ریختگی و آشوب ایجاد می شود. سیاست گذاری انتخاب نیروی کار در شرکت بر اساس توانایی های افراد است و فقط در این صورت است که نظام کار حفظ می شود و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم سالم و کارآمد خواهد شد. در روند کاری همیشه کارمندانی وجود دارند که بعضی مواقع بنا بر دلایلی ممکن است در کارشان مرتکب اشتباهاتی شوند. پس نکته مهم: در نحوه ی ارتباط با کارمندانی که اشتباهی را مرتکب می شوند به این نکته توجه کنید، به آن ها فرصتی دوباره بدهید. چنین شخصی تجربه ای کسب کرده است که دیگران کسب نکرده اند. همیشه با ذهنیت یک مالک کار وزندگی کنید. آنچه در این ذهنیت مهم است این است که کارمند به این فکر کند که کار متعلق به خود اوست و به این مسئله بیندیشد چه عواملی باعث پیشرفت در کار وی و ترقی شرکتش می گردد. در اینجا تفاوتی میان ذهن یک کارگر و صاحب کار وجود دارد. در ذهنیت کارگری، کارگر همان کاری که از او خواسته شده است انجام می یا حتی کاری که از وی توسط کارفرما به او محول گردیده است انجام ، دهد نمی دهد؛ اما در ذهنیت مالک کار، یک نکته برجسته است. چنین شخصی هیچ گاه با شرایط کاری مشکلی نخواهد داشت. چنین شخصی خلاق است، برای دست یابی به هدفش تلاش می کند و در کارش مصمم است. کارمندانی با این ذهنیت به پیشرفت شرکت کمک می کنند. یکی دیگر از نکاتی که در مورد مدیریت کسب وکارتان مهم است، این است که از مسائل به سادگی عبور نکنید. همیشه از ابتدا تا پایان کارتان یکسان تلاش کنید. برخی از افراد در ابتدای کارشان با سرعت و دقت پیش می روند اما بعد از گذشت مدت زمانی که کارشان پیشرفت کمی نمود به امید اینکه به موفقیت دست یافته دست از تلاش به ، اند سوی هدفشان برمی دارند و به نکات کوچک که ممکن است در ادامه کار اهمیت داشته باشند بی توجهی می کنند؛ و بدین صورت تمام زحمات خود را به هدر می دهند. 3
برگرفته ازکتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست نویسنده :کیم وو چونگ
مثلاً :دانش آموزی که کل سال تحصیلی را با هدف شاگرد اولی تلاش می ولی چند ماه مانده به پایان ، کند سال دست از تلاش برمی دارد به این امید که من کل سال را تلاش کرده ام و این چند ماه اگر کمتر درس بخوانم یا در کلاس ها حضور نداشته باشم اتفاقی نمی افتد. راهی مطمئن برای اینکه یک مدیر بتواند سود خوبی در کسب وکار خود داشته باشد، کمک کردن به دیگران برای اینکه پیشرفت کنند. اگر شما تنها به فکر منافع خود باشید و از کمک کردن به دیگران پرهیز کنید در کوتاه مدت شاید به نفع شما باشد ولی در بلند مدت حتماً به ضرر شما خواهد بود. این قانون در روابط اجتماعی و روابط میان انسان ها بسیار اهمیت دارد، نکته قابل توجه این است که حفظ این روابط از ارزش های مادی نیز بیشتر است. اقدامک: از امروز سعی کنید برای موفقیت در کسب وکارتان برای ارتقای کیفیت روابطتان در کار و زندگی برنامه ی عملی طراحی کنید و سریعاً به آن عمل کنید. به شما قول می دهم ضرر نخواهید کرد. البته انتخاب با خود شماست. چگونه در کارمان رشد کنیم؟ به نظر می رسد وقوع بحران، در برهه های مختلف زندگی در روند رشدمان بسیار مؤثر است. موفقیت در انتظار کسانی است که از مقابله با خطرها نمی ترسند؛ و برای این امر مدیون سختی و مشقت هستند و نه بستری پر از گل رز. دومین عاملی که در رشد شما مؤثر است، مدیریت زمان است. شکست و موفقیت هر دو کاملاً بستگی به آن دارد که شما چگونه زمان خود را می ممکن است دو نفر در انجام یک کار موفق شوند، اما کسی که ، گذرانید از زمان خود استفاده منطقی تری کرده مسلماً موفق تراست. یکی دیگر از عوامل مؤثر دیگر در موفقیت، داشتن اعتمادبه نفس است. یک اصل مهم وجود دارد، شما همیشه بیشتر ازآنچه در ذهنتان است می بینید. به سلامتی تان اهمیت بدهید؛ و برای آن برنامه ریزی کنید. چهار روش برای یافتن بزرگ ترین معلم در زندگی: -کسب تجربه 1 های مختلف در زندگی. -یافتن دوستان جدید. 0 -در انجام هر کاری مصمم باشید. 3 -همیشه کتاب بخوانید.

برای اشتراک گذاری این مطلب می توانید از دکمه های رو به رو استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید