وبلاگ روانشناسی پویا

وبلاگ

http://مقدمه: در میان آموزش‌هایی که ما در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی و … می‌بینیم، جایگاه چگونگی روابطمان با دیگران…
وبلاگ

بررسی نقش سیستمهای مغزی رفتاری با عود اعتیاد *، دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی حمیده اوژند ، دکتر پرویز آزاد…
وبلاگ

اعتیاد در زنان

رابطۀ اعتیاد با جامعه یک رابطه دوسویه است، آسیبهای اجتماعی همچون »فقر، طالق، نارضایتی از زندگی، نبود نشاط اجتماعی« بسترساز…
وبلاگ

از جمله مشکلاتی که نظام آموزشی ما با آن مواجه است، مسئله اختلال یادگیری است، که موجب عدم موفقیت و…
وبلاگ

پيشگامان تعليم و تربيت استثنايي در دهههاي گذشته معتقد بودند كه آمـوزش در مدارس و كلاسهاي ويژه متناسب با توانايي…
وبلاگ

شادی در لحظه اکنون

شاد بودن درلحظه ازحالت هایی بسیارمتفاوت ازگذشته وآینده بوجود می آید ودو نوع متفاوت ازهم دیگررا نشان می دهد. 1:لذت…
وبلاگ

اندر فواید خلاقیت

میل به خلاق بودن در تمام طول تاریخ ودرتمام جوامع بشری به چشم می خورد، خلاقیت از منظرسیسیل نشانه ای…