اثرمرکب

این کتاب درباره ی موفقیت وآن چه که برای بدست آوردن آن لازم است می باشد.تبلیغات وسوسه انگیززیادی هرروزه مارا بمباران می کنند.ادعا هایی درمورد پولدارشدن،خوش اندام شدن و جوان شدن بدون قسط چند دلاری،باور ما در مورد این که واقعاً چه طور می توان به موفقیت 3هیچ زحمتی، فقط با پرداخت رسید مخدوش می کند. قبل از شروع یک اختار می کنم: بدانید که بدست آوردن موفقیت سخت است.مراحل کاردشوار،ملال آور وگاهی کسل کننده است.پولدار شدن ،تاثرگذار بودن و جهانی شدن دررشته ی خود،کاری آهسته وپرزحمت است. اثر مرکب درعمل: من سرسختانه معتقد به ثبات و پایداری هستم،که می توانم ثابت کنم ثبات وپایداری کلید موفقیت و در عین حال می تواند یکی از بزرگترین تله هایی باشد که سرراه افراد قرار می گیرد. فلسفه ی اصلی اینست:مهم نیست با هوش باشی یا نباشی، باید آن چه را که می خواهی و نمی توانی به دست آوری با کار سخت،زیرکی وتوانایی ذاتی ات به دست آوری.تنها کاری که لازم است انجام دهی اینست که سه یا چهار برابر آن ها کار کنی،تا آن ها را شکست دهی. بازده اثر مرکب: اثر مرکب تحصیل پاداش های بزرگ از انتخاب های زیرکانه و کوچک است.اگر شما این استراتژی را برای بهبود سلامت،روابط و……. به کارمی برید،باید بدانید که تغییرات بسیار کوچک ونا محسوس اند. تغییر اساسی=زمان+ پایداری+ انتخاب های کوچک و زیرکانه میلیون دلاربگیرید یا اینکه یک سکه ی یک سنتی به 3اگربه شما بگویند حق انتخاب دارید که همین حالا برابر شود،کدام را انتخاب می کنید؟؟2روز آینده هرروز33شما بدهم که درروز سی ویکم ،همان حساب وکتاب ساده ی روزانه،آن پول ناچیز به سه برابرپول شما می رسد. تاثیرموجی: وافعیت اینست که یک تغییر خیلی کوچک می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد وتاثیرموجی ناخواسته و غیرقابل انتظاری به بار بیاورد.(مثلاً خوردن مکررغذای چرب) در زمینه کاهش وزن، تا بهتر بفهمیم که اثر مرکب چگونه در جهت منفی کارکند وپیامد های گسترده ی موجی به بار آورد که کل زندگی تان را تحت تاثیر قراردهد. 5 -کیفیت کار پایین 4 -بی خوابی و تغییر خلق 3 -پرخوری وکم تحرکی 2 -پختن شیرینی های خوشمزه 3 -چاق شدن واعتماد به نفس 8 -عدم وقت کیفی با خانواده 7 -نارضایتی شغلی 6انتقاد شدن از جانب کارفرما عدم احساس شادمانی درزندگی و در نتیجه پناه بردن به رفتار های ناموثر ودور شدن بیشتر از 9پایین انداختن تقصیربه گردن دیگران به جای نگاه کردن به درون خودمان وپیدا کردن راه حل های – 31خانواده لازم برای از بین بردن اشتباهات. وبرعکس به کارگیری اثر مرکب در جهت مثبت(شمارش کالری غذا وکارهای روشنفکرانه) نتایج مثبتی به همراه خواهدداشت. فوق العاده است،اثر مرکب قابل پیش بینی واندازه گیری است. تفکر ماکروویوی: درک اثر مرکب شما رااز انتظار((نتیجه ی فوری)) خلاص می کند.مثل عینکی که یک ساعته ساخته می شود،چاپ فوری عکسهایتان در یک دقیقه.تنها راه موفقیت شما انجام پیوسته کارهای پیش پا افتاده،کسل کننده وگاهی اوقات نظم و انضباطهای سخت روزانه است که با گذشت زمان مرکب شده اند. به کار گرفتن اثر مرکب: چند بهانه که همواره به آنها که متوسل می شوید را بنویسید (کم هوشی، بی تحرکی،تربیت  نادرست،عدم آگاهی،نداشتن تحصیلات و…تصمیم بگیرید با کار سخت وبهبود خود برهمه ی آنها ودر نهایت بر خود قدیمی تان پیروز شوید.
قدمهای کوچک وظاهراً بی اهمیتی را که به کمک آن ها زندگی تان در مسیر مثبت قرارمی گیرد  بنویسید. قدمهای کوچک وبی اهمیتی که ممکن است نتایج منفی برایتان به بار بیاورند و می توانید کنارشان  بگذارید را بنویسید ،کارهایی که با اثر مرکب،در جهت عکس موفقیت کار می کنند. فهرستی از زمینه ها،مهارتها یا دستاوردهایی را که درگذشته اغلب در آنها موفق بوده اید  بنویسید.دقت کنید آیا آنها را کافی دانسته ودیگر به فکر بهبود بخشیدن به آنها نیستید وآیا ممکن است رضایت بیش از حدتان منجر به شکست شود یانه. انتخاب ها: این مبحث در مورد آگاهی از انتخاب هایی است که باعث توسعه و شکوفایی زندگی شما می شود.از خودتان می پرسید(جواب را خودتان می دانید): ((کدام رفتارم خودخواسته نبوده؟ چه کاری می کنم که انتخاب آگاهانه ی خودم نبوده،ولی هم چنان انجامش می دهم.)) هیچ کس نمی خواهد چاق باشد،ورشکست شود،یا از همسرش جدا شود،ابن ها همه اغلب (اگر نگوییم همیشه) پیامد همان انتخاب های کوچک و ناموثر است. اکثر ما باید نگران انتخاب های کوچک،مکرر وبه ظاهربی اهمیت خود باشیم.تصمیماتی را که فکر می کنی تغییر چندانی ایجاد نمی کنند.همین چیزهای کوچک هستند که به گونه ای قابل پیش بینی واجتناب ناپذیرمانع موفقیت شما می شوند،مانند:خواه حرکاتی احمقانه و رفتارهایی کوته فکرانه باشند،خواه انتخاب های بدی باشند که مثبت جلوه می کنند.این دسته معمولاً موذیانه عمل می کنند. و می توانند شما را کاملاً از مسیرتان منحرف کنند. درصد111مسئولیت همه ی ما انسانهای خود ساخته ای هستیم ولی افراد موفق هستند که می توان صفت خود ساختگی را در موردشان به کاربرد.انداختن تقصیر به گردن دیگران کار آسانی است.جملاتی مانند:اگر در کارم پیشرفت نمی کنم به خاطر رئیس بد اخلاقم است.((بچه ها دیوانه ام می کنند.)) پس همیشه باید طرف مقابلمان عوض شود.افراد زیادی هستند که احساس می کند قربانی شده اند و انگشت اتهام را به سوی دیگران یا دولت نشانه گرفته اند.مسئولیت هر کاری که می کنید وکارهایی که از انجام آنها سر باز می زنید،هر عکس العملی که در قبال کارهای دیگران ورویدادهای اطرافتان نشان می دهید،همه وهمه به گردن خود شماست. 3
خوش شانسی یا انتخاب؟؟؟؟: شاید بتوانید خیلی راحت به خودتان انگ بد شانسی بزنید،ولی مطمئن باشید که این تنها یک بهانه است.تفاوت میان ثروتمند شدن،سلامتی وخوشبختی با ورشکستگی،بیماری و افسردگی،در انتخاب های شما در طول زندگی تان است .نه چیز دیگر.البته همه ی ما خوش شانسیم.شانس،مارا احاطه کرده است.مهم اینست وقتی شانس سرراه قرار می گیرد،فرصت را از دست ندهیم. دستور العمل کامل خوش شانسی: آمادگی: (رشد شخصی)+ نگرش (باورها / طرز تفکر)+ فرصت:(چیز خوبی که سرراه تان قرار می گیرد)+ عمل:(دست به کارشدن)= شانس با آماده نگاه داشتن وبهبود بخشیدن به مهارتها،دانش،تخصص،روابط ومنابع تان می توانید در هرزمانی که فرصتی پیش بیاید،نهایت استفاده را از آن بکنید. نمی توانید چیزی را که دنبالش نمی گردید پیدا کنید ونمی توانید دنبال چیزی بگردید که اعتقادی به آن ندارید.)) سلاح مخفی تان،برگ برنده ی شماست: یکی از بزرگترین استراتژی هایی که در پیشرفت شخصی مهم است،درست همین حالا، بخشی اززندگی تان که می خواهید در آن موفق باشید را مشخص کنید.مثلاً پولدلر شدن،قوی تربودن،……. اولین قدم درراه تغییر آگاهی است.باید آگاه باشید که کدام انتخاب ها شما رااز هدف دور می کند.تا بتوانیددر جهت پیشرفت خود انتخابات هوشمندانه تری بکنید وتصمیمات بهتری بگیرید. دررابطه با بخشی که می خواهیددر آن پیشرفت گنید،هر عملی رابررسی وثبت کنید.هرقدمی را که برمی دارید وهرتمرینی را که می کنیدرا بررسی کنید،دردفترتان همه چیزرا هرروز بنویسید.بررسی پیشرفت ها واشتباهات،یکی از دلایل موفقیت کنونی من است. 5
معجزه در پیچیدگی کار نیست،معجزه آن است که کارساده را بارها وبارها به طور مداوم انجام دهیم تا اثر مرکب خودش را بکند. پس بزرگترین فرق میان افراد موفق وناموفق آن است که افراد موفق می خواهند کارهایی را انجام دهند که افراد نا موفق میلی به انجام دادنشان ندارند. تله ی پول: ((بررسی مسیر)) برای ثبت مخارج روزانه،دردفترچه ای کوچکترین مبلغی را که خرج می کنید را بنویسید.مثلاً از مخارج گران یا کمترین مبلغی را که در یک روز است،ریز به ریز نوشتن.این کار باعث می شود که متوجه تصمیم گیری های ناآگا هانه ای که باعث می شود پول هایتان را دور بریزید بشوید.و باعث می شود قوانین جدیدی تصمیمات جدی بگیرید و از آن جاکه آگاه تر شدن منجر به رفتار درست می شود. ،برای مخارج تان بگذارید بررسی رفتارهایتان می تواند شما را به مسیر اصلی بازگرداند. فرض کنید می خواهید لاغرتر شوید.پس رژیم غذاییتان را تحت نظر بگیرید.کارتان اینست که هر چیزی را که می خورید بنویسید.به همین دلیل است که می خواهم قول بدهید که یک مورد(یک عادت) را انتخاب کنید واز یک تاریخ معین شروع کنید. من میخواهم ثبت وبررسی…………. رااز روز/ماه/ سال شروع کنم. ثبت باید مانند کاری سازمان یافته،کامل،منظم،پیوسته،وبی وفقه باشد.هرروز با یک صفحه سفید شروع روز به ثبت وبررسی مورد انتخابی 23 کنید،تاریخ روز را نوشته وبه ثبت کارهای روز بپردازید. پس می خواهم خود بپردازید. قهرمان نامرئی و گمنام: همین که شروع به ثبت زندگیتان کردید،توجه تان به کوچکترین کارتان هم جلب می شود،چه درست ،چه غلط ووقتی تصمیم می گیرید که اصلاحاتی هر چند کوچک مداوم درآنها ایجاد کنید،متوجه نتایج شگفت آور آن می شوید. توجه: این تغییرات نامحسوس است.ولی اثر مرکب آنها منجربه نتایجی استثنایی می شود.
به کار گرفتن اثر مرکب: خلاصه گام های عملی در کدام بخش زندگی تان،با چه کسی یا درچه شرایطی بیشترین مشکل را دارید؟؟ تمام جنبه هایی  را که باعث خوشحالی شما می شوند بنویسید.هر چیری که شما را به سپاسگزاری و تقویت وتوسعه ی قدردانی شما از آن شرایط می شود فهرستی تهیه کنید. درصد آن را نمی پذیرید.سه مورد 311 در شرایط فعلی،کدام موفقیت یا شکست است که مسئولیت  بنویسید. سه مورد را بنوسید که در آن ضعیف عمل کردید.سه مورد هم بنویسید که همین الان می توانید شروع کنید تا بتوانید مسئولیت کارهایتان را دوباره به عهده بگیرید. شروع به ثبت وبررسی حداقل یک رفتاریا عادت که می خواهید تغییر دهید یا بهبود  بخشید.(پول،قدردانی….
عادات:  فرهنگ لغت وبسترعادت را اینگونه تعریف می کند))رفتاری اکتسابی که تقریباً یا کاملاً غیر ارادی انجام می دهیم.))عادات روزانه مانند:درست کردن صبحانه،رفتن به محل کار…….عدم فکر کردن در مورد کارهای روزانه باعث می شود که انرژی ذهنی مان را روی کارهای خلاقانه تر وغنی تر متمرکز کنیم.عادات می توانند سود مند باشند به شرط آن که جزء عادات خوب باشند. پس تصمیم بگیرید با کارسخت و منظم و ایجاد عادت های خوب آن چه را که ذاتاً در آن توانائی ندارید جبران کنید.با تمرین کافی وتکرار،هررفتارخوب یا بدی،به مرور به رفتاری غیر ارادی تبدیل می شود. برای تغییر عادات روشهای ذیل موثرند: فرار از تله ی رضایت لحظه ای: نیاز به رضایت لحظه ای مارا به انفعالی ترین وبی فکر ترین موجود تبدیل کرده است.مثل رضایت از خوردن تارت وشیرینی ونرسیدن به وزن دلخواه. مشکل اینجاست که نتیجه یا رضایت آنی ناشی از عادت های بد،اغلب ازعواقب بلند مدت آن ها بسیار بیشتر است.یک عادت بد،که به نظر مهم نمی آید، می تواند شما را مایل ها از هدفتان و زندگی ای که آرزویش را دارید دور کند. جادوی خودرا پیدا کنید: قدرت چرای تان:در مسیر سخت رسیدن به اهدافتان،اگرفکر کنید فقط به قدرت اراده نیاز دارید عادی است.ولی کافی نیست.باید بدانید چه چیزی شما را در تصمیمات مثبتی که باید بگیرید مصمم نگه می دارد.چه چیزی مانع بازگشت عادت های بدتان می شود. قدرت اراده را فراموش کنید. به ((قدرت چرای)) خود بیندیشید.تصمیم ها وانتخاب هایتان فقط وقتی معنی پیدا می کنند که آن ها زا به خواسته ها و آرزوهایتان ارتباط دهید.عاقلانه ترین ونهییج کننده ترین انتخاب ها، آنهایی هستندکه درراستای اهداف،خودواقعی وارزشهای والایتان باشد.شما بایدبدانید چه می خواهید،چرا وبه چه دلیل،وگرنه زود تسلیم می شوید. انگیزه اصلی :دسترسی به دلیل انجام کار(نیروی چرای تان)،از طریق ارزشهای درونی تان امکان پذیر است.ارزشها تعیین می کنند چه کسی هستیدو چه خواسته ای دارید.در هنگام انتخاب از خود بپرسید((آیا این انتخاب درراستای ارزش های من قرار دارد؟))اگر بود حتماً انجامش دهید.با این کارتمام تردید ها ونگرانی های شماازبین می روند. 7
پیدا کردن میدان نبرد: دشمنان ما دلیلی هستند برای ایستادگی مان با شجاعت.جنگیدن،مهارت ها،شخصیت واراده ی شما رابه چالش می کشد.شما را وادار می کند تا استعداد ها وتوانایی تان را ارزیابی کنید،اگر انگیزه ای برای جنگیدن نداشته باشیم،تنبل می شویم وقدرت وهدفمان را از دست می دهیم. تعیین اهداف چگونه اثرمی بخشند؟ شما فقط چیزی را می بینید،تجربه می کنید وبدست می آورید که به دنبالش هستید.اکر ندانید چه می خواهید،مطمئناً آن را بدست نمی آورید.ما ذاتاً موجوداتی هدفمند هستیم. وقتی اهداف تان را تعین می کنید،موضوع جدیدی برای تمرکزبه مغزتان می دهید.مثل اینکه به ذهن خود چشم های جدیدی بدهیدتا با آن همه چیز را ببیند.(مردم،موقعیت ها،گفت و شنود ها،عقایدوخلاقیت های اطراف تان) با این چشم انداز جدید(بصیرت درونی)ذهن شما شروع می کند به همساز کردن آنچه بیرون است با آنچه شما با تمام وجود در درونتان می خواهید. مواظب رفتارتان باشید: باید ببینیم در راه رسیدن به اهدافتان چه کاری باید بکنید.این مراحل شامل انجام کارها والبته در مواردی عدم انجام بعضی کارهاست.پس رفتارهای مانع ورفتارهای کمک کننده برای رسیدن به اهدافتان را بشناسید. شما / انتخاب+ رفتار+ عادت + مرکب شدن = اهداف اقدامک: دفترچه ای بردارید و سه تا ازاصلی ترین اهدافتان را بنویسید.بعد فهرستی از عادت های بد که مانع پیشرفت شما در هرسه هدف مورد نظرتان می شوند تهیه کنید.تک تک آن ها را بنویسید.بعد به ان فهرست،عادتهایی را اضافه کنید که لازم است داشته باشید.عادت های عملی که به تدریج مرکب شده و باعث می شوند با افتخاربه اهدافتان برسید. : روش برای حذف عادت های بد5 : -کشف محرک ها 3 به فهرست عادات بدتان نگاه کنید.ببینید برای هر کدام از آنها چه محرکی وجود دارد.ببینید کدام از چهار تایی ها زمینه ی عادت را بوجود می آورند. 8
چهار تایی ها یعنی (چه کسی)،(چه چیزی)،(چه زمان)،(کجا).سپس دفتر چه تان را بیرون بیاورید.محرک های عاداتتان را بنویسید. خانه تان را پاک وتمیز کنید:2 برای رسیدن به عادت های مثبت رفتارهای غلط را در سطل زباله بیاندازید. -جایگزین کردن:بررسی کنید چه رفتارهای را می توانید حذف یا جایگزین کنید یا آنها را تغییر دهید. 3 -آرام عمل کنید: 4 :اگرآرام آرام عمل نمی کنید پس یک دفعه بپرید:محققین کشف کرده اند که اگرافراد یک باره عادات 5 بدشان را کنار بگذارند،برعکس مورد قبل،خیلی راحت ترمی توانند شیوه ی زندگی شان را تغییر دهند. شش روش برای ایجاد عادات خوب -آماده ی موفقیت باشید. 1 -به فکراضافه کردن باشید نه کم کردن:شما چه چیزهایی می توانید به زندگی تان اضافه کنید تا 2 زندگی غنی تری داشته باشید. . -مسئولیت پذیری خود را به دیگران نشان بدهید 3 . -در مسیر موفقیت یک همراه پیدا کنید 4 -رقابت ودوستی 5 . -جشن بگیرید 6 خلاصه گامهای عملی سه تاازبهترین عادت هایتان را تعیین کنید.آنهایی که بیشترازهمه پشتیبان مهم ترین هدفتان  هستند.وهمچنین سه تا از عادات بدتان را. سه عادت جدید را شناسایی کنید که ضروری است پرورش دهید تا شما را در مسیر رسیدن به  مهمترین هدفتنان قرار دهد. آن چه شما را بر می انگیزد پیدا کنید. ببینید چه چیز شمارا به حرکت می اندازد ودر حرکت نگه  می دارد تا به نتایج برزگ برسید. 9
قدرت چرای خود را پیداکنید.اهداف مشخص،قانع کننده وحیرت آور را انتخاب کنید.  ((تکانه)) ((تکانه ی بزرگ)) بی شک قدرتمند ترین واسرارآمیز ترین نیرودرراه موفقیت است. ولی نمتوان آن را دید یا احساس کرد. همان قانون اینرسی که می گوید:اجسام ساکن تا وقتی که نیروی خارجی برآنها وارد نشود،هم چنان ساکن می مانند واجسام در حال حرکت تا وقتی نیرویی آن ها رااز حرکت باز ندارد،به حرکت ادامه می دهند. چگونه می توانید به تکانه ی بزرگ دست یابید؟ -انجام انتخاب های جدید بر اساس اهداف وارزش های اصلی تان. 1 . -به اجرا درآوردن انتخاب های جدید از طریق رفتارهای مثبت 2 -تکرارزیاد آن اعمال سالم برای ایجاد عادت های جدید. 3 -بنا نهادن رویه ها وریتم ها ی رفتاری به صورت کارهای منظم روزانه.براساس اهداف مورد نظرتان. 4 -استوار ماندن برای یک دوره زمانی کافی وطولانی.
5جمع بندی کارهای روزانه تان ضروری و خیلی مهم است.طبق نقشه ای که برای آن روزتان کشیده اید،چطور پیش رفته اید؟چه کارهایی را باید به برنامه ی فردا ببرید؟براساس آن چه درروز برایتان اتفاق افتاد،چه کار دیگری باید به برنامه تان اضافه شود؟ چه چیزو کدام کار بی اهمیت بوده وباید حذف شود؟ عادات جدیدتان را پیدا کنید : وقتی رفتارهای منظم واعمالتان با ریتم های منظم هفتگی،ماهانه،فصلی وسالانه هماهنگ شوند،آماده خوشامد گویی به تکانه ی بزرگ می شوید.این روند علاوه بر برنامه ریزی روزانه ماست تا برای آینده هم زمان مرور روابط خانوادگی است.و…………. 6 برنامه ریزی کنیم.مثلاً جمعه ها روز خانواده،شنبه ها ساعت قدرت استمرار در کارها: هیچ چیز به اندازه ی عدم ثبات نمی تواند تکانه ی بزرگ را از بین ببرد.ثبات و استمرارابزار قوی برای پرواز به سوی اهدافتان است. انتخاب درست،تعهد به رفتارهای درست،اختیارعادت های خوب،تداوم وثبات درکار،وحفظ تکانه،راه رسیدن به موفقیت است.

برای اشتراک گذاری این مطلب می توانید از دکمه های رو به رو استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید